ممنون ازاینکه به این وبلاگ آمدید.
[ بازدید : 183 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
[ جمعه 10 ارديبهشت 1395 ] [ 19:39 ] [ ساحل ] [ ]

می گذرد
[ بازدید : 107 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
[ دوشنبه 14 تير 1395 ] [ 21:41 ] [ ساحل ] [ ]

زمان می گذرد حال ما چه طور

هرچیزی در زمان خودش رخ میدهدباغبان
حتی باغش را هم غرق آب کند، درختان خارج از فصل خود میوه نمیدهند.
[ بازدید : 108 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
[ 1395/4/11 ] [ 21:29 ] [ ساحل ] [ ]

امید یعنی

امید یعنی:

این که اگر دانه ی زندگی صد بار از دستمان رها شد باز هم برای برداشتن و به مقصد رساندن آن به ابتدا برگردیم این بار محکم تر گام برداریم.
[ بازدید : 89 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
[ 1395/4/5 ] [ 10:21 ] [ ساحل ] [ ]

چگونه زیستن

به فرزندانتان چگونه خوشبخت شدن رابیاموزید نه چگونه ثروتمند شدن را.
تازمانی که بزرگ شدند ,قدر چیزها رابدانند نه قیمتشان را
[ بازدید : 133 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
[ دوشنبه 31 خرداد 1395 ] [ 13:59 ] [ ساحل ] [ ]

کم نیاوردم از مشکلات

آنقدر زمین خورده ام که بدانم
برای برخاستن
نه دستی از برون
که همتی از درون
لازم است...

[ بازدید : 156 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
[ يکشنبه 16 خرداد 1395 ] [ 20:34 ] [ ساحل ] [ ]

دیگرسخن

http://photos02.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/9/15/14/1442309553919025.jpg


[ بازدید : 153 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
[ پنجشنبه 6 خرداد 1395 ] [ 19:38 ] [ ساحل ] [ ]

سکوت تلخ

توانا ترین مترجم کسی است که سکوت دیگران را ترجمه کند شاید سکوتی تلخ ...

[ بازدید : 157 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
[ شنبه 25 ارديبهشت 1395 ] [ 14:52 ] [ ساحل ] [ ]

تجربه زندگی

درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند
مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند.
[ بازدید : 158 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
[ يکشنبه 19 ارديبهشت 1395 ] [ 14:34 ] [ ساحل ] [ ]

کمک

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد
وقتی دستی را به یاری می گیری،
بدان که دست دیگرت در دست خداست...
[ بازدید : 157 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
ادامه مطلب
[ جمعه 10 ارديبهشت 1395 ] [ 22:35 ] [ ساحل ] [ ]

دیگر امکانات